Aanleveren bestanden

Het drukbeeld dient digitaal, als vectorbestand, aangeleverd te worden. Aanlevering van bestanden uitsluitend in Adobe Illustrator, CorelDRAW of EPS bestandformaat.

Indien logo’s etc. worden aangeleverd in pixelformaat (jpeg, gif, tiff of bitmap) beïnvloed dit de kwaliteit van het drukwerk. Het bewerken van pixelbestanden wordt gefactureerd op basis van een uurtarief of een gedeelte hiervan. Aanlevering dient bij voorkeur via email gericht aan te geschieden. Aanlevering via cd-rom, dvd-rom of usb-stick is uiteraard ook mogelijk.